رئیس ستادکل نیروهای مسلح

۱۴اردیبهشت
طرح امنیت اخلاقی هنجارشکنان را نگران و منفعل کرده است

طرح امنیت اخلاقی هنجارشکنان را نگران و منفعل کرده است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با حمایت از طرح امنیت اخلاقی ناجا گفت: طرح امنیت اخلاقی هنجارشکنان را نگران و جریان‌های غرب گرا در کشور را منفعل ساخته است.