رئیس سازمان هواپیمایی

۲۲آذر
رئیس سازمان هواپیمایی به مجلس فراخوانده شد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نگاه گزینشی به قانون است

رئیس سازمان هواپیمایی به مجلس فراخوانده شد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نگاه گزینشی به قانون است

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما براساس قانون برنامه پنجم توسعه است اما نگاه گزینشی به قانون اصلا به صلاح نیست، گفت: دوشنبه هفته آینده (۲۲ آذرماه) رئیس سازمان هواپیمایی و دیگر مسئولان مربوطه به کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی خواهند آمد تا این مهم بررسی شود.

۱۸آذر
رئیس سازمان هواپیمایی به مجلس فراخوانده شد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نگاه گزینشی به قانون است

رئیس سازمان هواپیمایی به مجلس فراخوانده شد/آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نگاه گزینشی به قانون است

رئیس کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما براساس قانون برنامه پنجم توسعه است اما نگاه گزینشی به قانون اصلا به صلاح نیست، گفت: دوشنبه هفته آینده (۲۲ آذرماه) رئیس سازمان هواپیمایی و دیگر مسئولان مربوطه به کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی خواهند آمد تا این مهم بررسی شود.