رئیس سازمان نظام پزشکی

۰۸خرداد
علت اصلی مرگ مرحوم کیارستمی اعلام شد

علت اصلی مرگ مرحوم کیارستمی اعلام شد

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی گفت: علت اصلی مرگ وی در فرانسه خونریزی حاد پرده مغزی بود.