رئیس سازمان نظام پرستاری

۱۰دی
در حال حاضر با کمبود شدید پرستار روبه رو هستیم

در حال حاضر با کمبود شدید پرستار روبه رو هستیم

رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به روز ۱۱دی به عنوان روز پرستار و بصیرت حرفه ای، بیان کرد: پیرامون موضوع کمبود پرستار، شیوه پرداخت و روش پرداخت عملکردی قاصدک با نمایندگان مجلس، هیات رئیسه مجلس و رئیس مجلس جلساتی برگزار کرده‌ایم.