رئیس سازمان مدیریت

۰۱خرداد
پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارکنان دولت

پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارکنان دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: با ابلاغ بودجه سال ۹۵ حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ۲ ماه نخست امسال در فیش حقوقی خردادماه پرداخت می‌شود.