رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

۰۱آذر
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره سیل به اکثر استان‌های کشور هشدار داد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره سیل به اکثر استان‌های کشور هشدار داد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، بوشهر، مازندران و گیلان هشدار و آماده باش کامل داده شده است.