رئیس سازمان سینمایی

۱۰بهمن
اعتراض های “احمد نجفی” جواب داد

اعتراض های “احمد نجفی” جواب داد

رییس سازمان سینمایی در پی اعتراض احمد نجفی تهیه کننده و بازیگر سینما خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد.