رئیس سازمان زندان‌ها

۰۱اردیبهشت

شناسایی عامل انتشار خبردروغ بند۳۵۰ اوین

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به دیدار زندانیان بند ۳۵۰ با خانواده هایشان گفت: عامل انتقال اخبار داخل این بند به شبکه های معاند نظام از سوی ماموران زندان شناسایی شد.