رئیس سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری

۳۰اردیبهشت
تاکسی‌ های گردشگری به تهران می آیند

تاکسی‌ های گردشگری به تهران می آیند

رئیس سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران جزئیات راه‌اندازی خطوط تاکسی گردشگری را تشریح کرد.