رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

۰۳شهریور
افتتاح مرغ‌داری ۳۰ هزار متری در روستای سعدآباد ورامین
رئیس جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد:

افتتاح مرغ‌داری ۳۰ هزار متری در روستای سعدآباد ورامین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: میزان تولید سالیانه این مرغ داری به ظرفیت ۲۷۰۰ تن می باشد که در استان تهران در بحث تولید تخم مرغ رتبه اول را داریم.