رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۰۸تیر
اگر برای فرهنگ و هنرمان کاری نکنیم انقلاب اسلامی ضربه می‌خورد
حدادعادل:

اگر برای فرهنگ و هنرمان کاری نکنیم انقلاب اسلامی ضربه می‌خورد

رئیس سابق و فعلی حوزه هنری امروز در میان نویسندگان، مدیران و صاحبان فرهنگ و اندیشه تودیع و معرفی شدند تا دوران و فضای جدیدی آغاز شود.