رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور

۱۲دی
اولین قدم تبلیغ چیست ؟

اولین قدم تبلیغ چیست ؟

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: تبلیغ یک امر طرفینی است و با تفاهم باید ذهن ها را به یکدیگر نزدیک و عزم ها را به سمت اهداف والا همسو و هم آوا کرد، در این راستا اولین قدم شنیدن و هم درد مردم بودن است.