رئیس سازمان بوستان های تهران

۰۳آبان
حذف چمن‌های تهران تا ۴ سال آینده به اتمام می‌رسد

حذف چمن‌های تهران تا ۴ سال آینده به اتمام می‌رسد

رئیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به مصرف بالای آب برای چمن گفت: تا ۴ سال آینده، درخت و درختچه جایگزین چمن خواهد شد.