رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور

۲۸آذر
وظیفه ما در مقابل انقلاب ایستادگی در راهی است که انتخاب کردیم/باید خیلی ساده باشیم که تصور کنیم آمریکا دست از دشمنی بردارد

وظیفه ما در مقابل انقلاب ایستادگی در راهی است که انتخاب کردیم/باید خیلی ساده باشیم که تصور کنیم آمریکا دست از دشمنی بردارد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: ما باید خیلی ساده باشیم که تصور کنیم دشمن قداری مانند آمریکا دست از دشمنی بردارد چراکه در تمام جنایاتی که در همه نقاط این کره خاکی اتفاق می افتد آمریکا نقش دارد.