رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران

۱۷تیر
برنامه بسیج جامعه زنان استان تهران در هفته حجاب و عفاف تشریح شد

برنامه بسیج جامعه زنان استان تهران در هفته حجاب و عفاف تشریح شد

رییس جامعه زنان سپاه سیدالشهدا(ع) با بیان اینکه هفته حجاب و عفاف، بهترین فرصت برای پرداختن به مسئله حجاب است به تشریح برنامه های هفته عفاف و حجاب پرداخت.