رئیس سازمان برنامه و بوجه

۲۲دی
جزییات افزایش حقوق کارکنان از زبان نوبخت

جزییات افزایش حقوق کارکنان از زبان نوبخت

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی با استفاده از روش پلکانی نزولی حقوق کارکنان به کف حقوق در نظر گرفته شده افزایش پیدا می‌کند.