رئیس سازمان استاندارد

۰۶اردیبهشت
عراق ماست‌های ایرانی را به خاطر داشتن پالم پس فرستاد

عراق ماست‌های ایرانی را به خاطر داشتن پالم پس فرستاد

رئیس سازمان استاندارد از مشاهده یک فروشگاه آبلیمو که حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن نبود سخن گفت و درباره لبنیات حاوی پالم نیز گفت: چندین مورد ماست‌های صادرشده به عراق به ایران بازگردانده شد چون حاوی پالم بود.