رئیس سازمان اتمی

۱۲مهر
وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی دوشنبه در مجلس

وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی دوشنبه در مجلس

وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان مجلس در پارلمان حضور پیدا می کنند.