رئیس سازمان آتش‌نشانی شهر صالحیه

۰۷آذر
انفجار ساختمان حسینیه شهر صالحیه خسارت جانی نداشت

انفجار ساختمان حسینیه شهر صالحیه خسارت جانی نداشت

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرصالحیه گفت: با وجود تخریب کامل ساختمان حسینیه شهرصالحیه، هیچگونه خسارت جانی به شهروندان صالحیه وارد نشده است.