رئیس سابق مجمع عالی واردات

۰۳آذر
مکانیزه شدن کشاورزی نیاز به واردات برنج را کم می‌‌کند

مکانیزه شدن کشاورزی نیاز به واردات برنج را کم می‌‌کند

رئیس سابق مجمع عالی واردات گفت: بهترین روش کاهش واردات برنج این است که زمین‌های داخل را مکانیزه کنیم و تولید این محصول را بالا ببریم که همه مردم ایران بتوانند از آن استفاده کنند نه این‌که تنها قشر خاصی برنج با کیفیت ایرانی مصرف بکنند.