رئیس سابق صدا و سیما

۲۱اردیبهشت
شام عروسی رئیس سابق صدا و سیما +عکس

شام عروسی رئیس سابق صدا و سیما +عکس

در عکس مرحوم احمد حجاریان، حسین محمدی، رحیم عبادی، احمد شهریاری، حمید کاتوزیان (نماینده سابق مجلس) و شهید عبدالله گلشن نیز دیده می‌شوند.