رئیس سابق سازمان پژوهش آموزش و پرورش:

۳۰تیر
وجود کنکور و مشکلات آن در جامعه

وجود کنکور و مشکلات آن در جامعه

رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه سند تحول و برنامه درسی از اسناد بالادستی هستند گفت: زیرنظام برنامه درسی سند تحول تصویب و به اجرا در آمد اما متاسفانه زیرنظام‌های دیگر با تاخیر تصویب و برخی هنوز اجرایی نشدند و برخی نواقص اجرا از همین امر ناشی می‌شود.