رئیس ساازمان بسیج

۲۹آبان
فروپاشی آمریکایی‌ها آغاز شده است

فروپاشی آمریکایی‌ها آغاز شده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: فشار و درد زندگی در بخش‌های اقتصادی داریم اما این حربه‌ای نیست که انقلاب اسلامی را مضمحل کند‌، ما مدعی هستیم که فروپاشی آمریکایی‌ها آغاز شده است.