رئیس زندان ها

۰۹تیر
امیرحسین درویش رئیس زندان اوین شد

امیرحسین درویش رئیس زندان اوین شد

امیرحسین درویش معاون اداری و مالی اداره کل زندان‌های استان تهران به عنوان رئیس جدید زندان اوین منصوب شد.