رئیس دیوان عدالت اداری

۲۴اسفند
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور شد

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور شد

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری دادستان کل کشور شد.