رئیس دفتر رهبر انقلاب

۱۴دی
ناگفته‌های زندگی مقام معظم رهبری

ناگفته‌های زندگی مقام معظم رهبری

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه بنده از خود رهبری شنیدم که اگر مسائل حفاظتی نبود، با پیکان به این طرف و آن طرف می‌رفتم، گفت: آقازاده‌های ایشان اجاره‌نشین هستند، رعایت بیت المال از سوی فرزندان ایشان همیشه انجام شده است .