رئیس دفتر رهبری

۲۲مهر
گردن مجلس و پیشگاه خدا و ملت

گردن مجلس و پیشگاه خدا و ملت

نماز عید فطر که اتفاقا لاریجانی پشت سر رهبر معظم انقلاب بود، خطبه ای داشت که پیشگاه خدا و ملت و گردن افراشته مجلس را نهیب میزد و فراموشی سهوی یا عمدی، لابی لاریجانی شمخانی حجازی را بهانه ۲۰ دقیقه تاریخی مجلس کرد واکنون مجلس ماند و پیشگاه خدا و ملت”.