رئیس دستگاه دیپلماسی

۲۲فروردین
واکنش ظریف به اظهارات جان کری

واکنش ظریف به اظهارات جان کری

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما در منطقه با خطرات مشترکی روبه‌رو هستیم. افراطی‌گری همه را تهدید می‌کند و نیاز است که همسایگان ما واقعیت‌ها و آثار سیاست‌های غلط گذشته را مشاهده کنند و فصل جدیدی را آغاز کنند. چرا که ما معتقدیم که هیچ وقت برای اتخاذ یک روش درست و صحیح دیر نیست.