رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین

۲۱آذر
سومین جلسه مدیران گروه‌های درسی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار شد

سومین جلسه مدیران گروه‌های درسی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار شد

رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از برگزاری سومین جلسه مدیران گروه‌های درسی این دانشگاه در ترم جاری خبر داد.