رئیس دانشگاه دافوس آجا

۲۱آبان
جذب سالانه ۲۶۰ دانشجو در دانشگاه دافوس

جذب سالانه ۲۶۰ دانشجو در دانشگاه دافوس

رئیس دانشگاه دافوس آجا از جذب سالانه ۲۶۰ دانشجوی ایرانی خبر داد و از رایزنی برای تبادل استاد با کشورهای خارجی پرده برداشت.