رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران

۱۷دی
دستگیری زورگیران رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران/ خبر قدرت‌نمایی اراذل و اوباش در میرداماد کذب بود

دستگیری زورگیران رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران/ خبر قدرت‌نمایی اراذل و اوباش در میرداماد کذب بود

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به جزئیات دستگیری زورگیران یک استاد دانشگاه از دستگیری این افراد ظرف مدت ۳۶ ساعت خبر داد.