رئیس دامپزشکی

۲۷اردیبهشت
تشدید گشت‌های مشترک تعزیرات در ایام ماه رمضان در پیشوا

تشدید گشت‌های مشترک تعزیرات در ایام ماه رمضان در پیشوا

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پیشوا از تشدید گشت‌های مشترک تعزیرات و نظارت بر عرضه تولیدات دامی در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.