رئیس دادگستری شهرستان قدس

۱۹تیر
فعالیت بیش از ۲۵۰ رسانه فارسی زبان علیه فرهنگ ایران

فعالیت بیش از ۲۵۰ رسانه فارسی زبان علیه فرهنگ ایران

رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: بیش از ۲۵۰ رسانه فارسی زبان علیه فرهنگ ایران فعالیت کرده و تولیدات خود را رایگان منتشر می کنند.

۰۸خرداد
با تکرار دور باطل فرمانداران محرومیت ها همچنان باقی می ماند

با تکرار دور باطل فرمانداران محرومیت ها همچنان باقی می ماند

رئیس دادگستری شهرستان قدس در مراسم تکریم و معارفه فرماندار گفت: ما خواستار استقرار مدیریت دائمی برای شهر هستیم تا مسئولین با یک مدیریت دائمی بتوانند خدمتی به مردم داشته باشند.