رئیس دادگاه انقلاب

۲۷اسفند
تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای مشاور جنجالی روحانی/ اتهام وی اظهارات خلاف امنیت ملی عنوان شده است

تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای مشاور جنجالی روحانی/ اتهام وی اظهارات خلاف امنیت ملی عنوان شده است

رئیس دادگاه انقلاب از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای یونسی خبر داد.