رئیس خانه صنعت و معدن

۱۲شهریور
لزوم تغییر رویه دولت در مدت باقیمانده

لزوم تغییر رویه دولت در مدت باقیمانده

رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان این که ۴ ماه است که دولت وزیر صمت ندارد گفت: تغییر رویه دولت در مدت باقیمانده، فرصتی برای کاهش مشکلات تولید است.