رئیس حوزه هفت بسیج خواهران

۰۲آذر
تجمع بانوان بسیجی دماوند با عنوان «میقات صالحین»

تجمع بانوان بسیجی دماوند با عنوان «میقات صالحین»

رئیس حوزه هفت بسیج خواهران سپاه دماوند گفت: بانوان بسیجی عضو حلقه‌های صالحین و سرگروه‌های این طرح به مناسبت آغاز هفته بسیج در طرحی با عنوان «میقات صالحین» در مسجد جامع دماوند گردهم آمدند.