رئیس حوزه انتخابیه ورامین

۱۰آذر
رؤسای ادارات ورامین حق شرکت در تبلیغات انتخابات مجلس را ندارد

رؤسای ادارات ورامین حق شرکت در تبلیغات انتخابات مجلس را ندارد

رئیس حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک گفت: هیچ یک از رؤسای ادارات شهرستان ورامین حق شرکت در تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارد در غیر این صورت، یا از سمت خود استعفا دهند و یا از مدیر استانی خود مرخصی بگیرند.