رئیس حوزه انتخابیه شهرستان‌های ورامین

۰۱اسفند
بیش از ۲۷۰۰ رأی اولی در پای صندوق رأی حضور پیدا می‌کنند

بیش از ۲۷۰۰ رأی اولی در پای صندوق رأی حضور پیدا می‌کنند

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک گفت: در دوم اسفندماه بیش از ۲۷۰۰ نفر رأی اولی برای اولین بار در پای صندوق رأی حضور پیدا می‌کنند و فرد اصلح را انتخاب می‌کنند که برای این افراد جشن سیاسی محسوب می‌شود.