رئیس جهاد کشاورزی

۱۷دی
رییس جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دستگیر شد

رییس جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دستگیر شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، شب گذشته در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد دستگیر شد.