رئیس جهاد کشاورزی پیشوا

۰۹مرداد
برداشت گوجه فرنگی از دشت پیشوا آغاز شد

برداشت گوجه فرنگی از دشت پیشوا آغاز شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا از برداشت گوجه فرنگی در ۳۰۰ هکتار از مزارع شهرستان پیشوا خبر داد.