رئیس جهاد کشاورزی دماوند

۳۰دی
به‌ صرفه نبودن افزایش سطح زیر کشت گندم در دماوند

به‌ صرفه نبودن افزایش سطح زیر کشت گندم در دماوند

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: افزایش سطح سبز زیر کشت گندم،‌ به دلیل کمبود آب به‏ صرفه نیست و افزایش عملکرد در واحد سطح زیر کشت موجود اقتصادی‌تر است.