رئیس جمهو

۲۱مرداد
قیمت ارز پایین می‌آید

قیمت ارز پایین می‌آید

رئیس‌جمهور کشورمان در مورد توافق رژیم دریای خزر گفت: بر اساس این توافق همچنین کشتی‌های ایران می‌توانند، در سراسر این دریا رفت و آمد کنند و می‌توانیم از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی این دریا استفاده و بهره‌برداری کنیم و ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت.