رئیس جمهور کومور

۰۷دی
دیدار رئیس جمهور پیشین کومور با شهردار و اعضای شورای شهر شهریار

دیدار رئیس جمهور پیشین کومور با شهردار و اعضای شورای شهر شهریار

عبدالله سامبی رئیس جمهور پیشین کومور با اعضای شورای شهر و شهردار شهرستان شهریار دیدار کرد.