رئیس جمهور کرواسی

۲۹اردیبهشت
عکس/ پوشش رئیس جمهور کرواسی در تهران

عکس/ پوشش رئیس جمهور کرواسی در تهران

کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی دقایقی پیش وارد تهران شد.