رئیس جمهور شدن احمدی نژاد

۱۸فروردین
مشاور احمدی نژاد دادگاهی می شود

مشاور احمدی نژاد دادگاهی می شود

جواد کریمی قدوسی سه دوره متوالی است که نمایندگی مردم مشهد در مجلس را برعهده دارد، در گفت‌وگویی از قول یکی از مقامات عالی رتبه کشور گفته که« اگر هاشمی رفسنجانی زمانی با اقبال مواجه شد برای این بود که نماد اعتراض به احمدی نژاد، شده بود.