رئیس جمهور شدن آنجلینا جولی

۱۸فروردین
آنجلینا جولی رئیس جمهور آمریکا می شود

آنجلینا جولی رئیس جمهور آمریکا می شود

آنجلینا جولی از قصد خود برای کاندیتاتوری پست ریاست جمهوری آمریکا خبر داد.

۱۰دی
کاریکاتور آنجلینا جولی، رئیس جمهور شد!

کاریکاتور آنجلینا جولی، رئیس جمهور شد!

برای اطلاع یافتن از وقایع و رخداد های کاریکاتوری جامعه به این قسمت از سایت تهران نیوز مراجعه کنید