رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا

۰۳آبان
سیاست‌­های اوباما درسال­‌های اخیر از محبوبیت وی بشدت کاسته است/ دموکرات‌­ها و جمهوری‌­خواهان درنظر مردم آمریکا محبوبیتی ندارند

سیاست‌­های اوباما درسال­‌های اخیر از محبوبیت وی بشدت کاسته است/ دموکرات‌­ها و جمهوری‌­خواهان درنظر مردم آمریکا محبوبیتی ندارند

کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: بداقبالی حزب دموکرات به معنای خوش اقبالی حزب جمهوری خواه نیست؛ به این معنا که اگرچه مردم آمریکا دیدگاه مثبتی به دموکرات‌ها ندارند، در خصوص جمهوری‌خواهان هم وضع به همین گونه است و این حزب هم در نظر مردمان آمریکا چهره محبوبی ندارد.