رئیس جمهور در

۲۶دی
رئیس جمهور: با اجرای توافق ژنو شرایط مساعدتر می شود/دولت مصمم به رابطه با کشورهای منطقه است

رئیس جمهور: با اجرای توافق ژنو شرایط مساعدتر می شود/دولت مصمم به رابطه با کشورهای منطقه است

دکتر روحانی گفت:چند روز دیگر توافق ژنو اجرایی و عملیاتی خواهد شد و تحریم از روی پتروشیمی،کشتیرانی، بیمه ،خودرو برداشته خواهد شد.