رئیس جمهور در جمع خبرنگاران

۲۲بهمن
راهپیمایی میلیونی مردم، نمایش اقتدار ملی ایران اسلامی است/حضور میلیونی پاسخ حرف‌های نادرست سردمداران جدید کاخ سفید است

راهپیمایی میلیونی مردم، نمایش اقتدار ملی ایران اسلامی است/حضور میلیونی پاسخ حرف‌های نادرست سردمداران جدید کاخ سفید است

رئیس جمهور با بیان این‌که راهپیمایی میلیونی مردم، نمایش اقتدار ملی ایران اسلامی است، گفت: حضور میلیونی پاسخ حرف‌های نادرست سردمداران جدید کاخ سفید است.