رئیس جمهور جدید آمریکا

۲۳آبان
ثروت واقعی دونالد ترامپ چقدر است؟

ثروت واقعی دونالد ترامپ چقدر است؟

مجله فوربز میزان دارایی های رئیس جمهوری جدید آمریکا را اعلام کرد.

۲۲آبان
وعده ۱۰۰ روزه ترامپ ایجاد ۲۵ میلیون شغل و رشد اقتصادی

وعده ۱۰۰ روزه ترامپ ایجاد ۲۵ میلیون شغل و رشد اقتصادی

دونالد ترامپ وعده رشد اقتصادی ۴ درصد و ایجاد ۲۵ میلیون شغل را در تبلیغات انتخاباتی داده بود.